Unit plan

one bed type a

Unit Area 29.20 Sq.m.

แยกพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น ด้วยการแยกห้องระหว่างห้องนอน ห้องนั่งเล่น และห้องครัวอย่างลงตัว