Unit plan

Studio Type

Unit Area 21.80 - 24.20 Sq.m.

เป็นสัดส่วนด้วยการแยกพื้นที่พักผ่อน และพื้นที่ Service ออกจากกันอย่างลงตัว พร้อมหน้าต่างบานสูงเปิดรับแสงธรรมชาติได้ตลอดวัน